RETRO KEY projektu izstrādāja SIA „WEB GURU”, sadarbībā ar izglītības centra „GARĪGĀS KULTŪRAS STUDIJAS” ekspertiem.


Informācija, jautājumi, atsauksmes: [email protected]


Tehniskas dabas jautājumi: Mārtiņš Briedis, [email protected]