• Retro key ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas sociālais tīkls, kura darbību organizē un koordinē SIA „WEB GURU”.
 • Retro key lietošanas noteikumi ir paredzēti un saistoši katram sociālā tīkla lietotājam neatkarīgi no tā vai viņš ir vai nav šī sociālā tīkla reģistrēts lietotājs.
 • Retro key ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas sociālā tīklā www.retrokey.net.
 • Sociālā tīkla www.retrokey.net lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. Katram sociālā tīkla www.retrokey.net lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt šos noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām.
 • Lai kļūtu par sociālā tīkla www.retrokey.net reģistrēto lietotāju personai ir jāievēro sociālā tīklā noteiktā reģistrēšanās kārtība. Ikvienam sociālā tīkla www.retrokey.net reģistrētajam lietotājam ir jāņem vērā, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem. Katram sociālā tīkla www.retrokey.net reģistrētajam lietotājam drīkst būt tikai viens lietotāja profils. Vienā profilā nedrīkst būt reģistrētas vairākas personas. Katrā sociālā tīkla www.retrokey.net. lietotāja profilā drīkst izvietot tikai un vienīgi paša reģistrētā lietotāja datus. Sociālā tīkla www.retrokey.net ir aizliegta t.s. „viltus” profilu veidošana, t.i. tādu profilu veidošana, kuros sociālā tīkla www.retrokey.net lietotājs ietver datus nevis par sevi, bet gan par citu (t.sk.arī nereālu) personu vai dzīvnieku, priekšmetu, utt. Konstatējot šādu profilu esamību, retrokey.lv ir tiesīgs tos un to izveidotāju profilus nekavējoties bez iepriekšējas brīdināšanas izdzēst.
 • Katram reģistrētajam sociālā tīkla www.retrokey.net lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus sociālā tīkla piekļuves datus.
 • Sociālā tīkla www.retrokey.net reģistrētais lietotājs var jebkurā brīdī izbeigt savu dalību sociālā tīkla www.retrokey.net reģistrētā lietotāja statusā, dzēšot savu portālā izveidoto profilu.
 • Komerciāla rakstura aktivitātes sociālā tīkla www.retrokey.net ir atļautas tikai ar Retro key saskaņojumu.
 • Retro key ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, izdzēst sociālā tīkla reģistrēto lietotāju profilus, kā arī ierobežot vai liegt pieeju sociālā tīklam pie tam šādā gadījumā nenesot nekādu atbildību par to.
 • Katrs sociālā tīkla www.retrokey.net lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto sociālā tīklā vai nosūta citiem sociālā tīkla lietotājiem, tai skaitā, bet ne tikai sava profila datus, fotogrāfijas, e-pasta sūtījumus, video materiālus, mūzikas ierakstus, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Sociālā tīklā www.retrokey.net ir aizliegts ievietot vai nosūtīt citiem sociālā tīkla lietotājiem:
  • Informāciju (tajā skaitā arī video un audio materiālus), kuras izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;
  • informāciju, kura aizskar personas godu un cieņu;
  • informāciju, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
  • informāciju, kura ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;
  • informāciju, kura satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
  • informāciju, kurai piemīt nesaskaņotas reklāmas raksturs;
  • informāciju, kura ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska;
  • visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt retrokey.net normālu darbību un drošību.
 • Konstatējot šādas informācijas izvietošanu, retrokey.net ir tiesīgs šo informāciju nekavējoties izdzēst, kā arī dzēst šīs informācijas izvietotāja profilu vai bloķēt tam pieeju uz laiku.
 • Jebkurā gadījumā Retrokey.net nenes nekādu atbildību par portālā www.Retrokey.net izvietoto vai sociālā tīkla lietotāju savstarpēji nosūtīto informāciju un sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras ir radušās šīs informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Tāpat Retrokey.net nav atbildīga par sociālā tīkla pieejamību, sociālā tīkla lietotāju savstarpējo komunikāciju, jebkādām tehniska rakstura problēmām sociālā tīkla darbībā, sociālā tīkla lietotāja profila datu izmaiņām citas personas neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Visa sociālā tīkla darbība (t.sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda kāda tā ir („as – is”) bez nekādām papildus garantijām no Retrokey.net. Bez tam Retrokey.net nav nekādā veidā atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem, kuri sociālā tīkla www.Retrokey.net lietotājiem ir radušies saistībā ar sociālā tīkla un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.
 • Sociālā tīkla www.Retrokey.net lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu Retrokey.net tiesisko interešu aizsardzību („to hold harmless and indemnify”) pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kuras ir celtas pret Retrokey.net un ir jebkādā veidā saistītas ar sociālā tīkla lietošanu no attiecīgā lietotāja puses.
 • Ja sociālā tīkla www.Retrokey.net lietotājam šo noteikumu pārkāpuma gadījumā tiek liegta vai ierobežota pieeja sociālā tīklam vai arī šī lietotāja profils tiek izdzēsts no sociālā tīkla, tad šim sociālā tīkla lietotājam netiek atmaksā portāla abonēšanas maksa.
 • Retrokey.net, izvietojot informāciju portālā vai ar e-pasta starpniecību ir tiesīgs informēt sociālā tīkla www.Retrokey.net lietotājus par dažāda veida ar sociālo tīklu saistītām aktualitātēm.
 • Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz portālu www.retrokey.net pieder tikai un vienīgi „WEB GURU”. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti Retrokey.net .
 • Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas ar sociālā tīkla www.retrokey.net lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.