• Saskaņā ar šiem noteikumiem Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „WEB GURU”, Reģ.nr. 40103367390 nodrošina informācijas pakalpojumus sociālajā tīklā www.retrokey.net (turpmāk Retro Key).
  • Lai saņemtu izvēlēto pakalpojumu, sociālā tīkla Lietotājs veic tā apmaksu saskaņā ar abonēšanas pakalpojuma noteikto cenu, kas norādīta iekļaujot visus nodokļu maksājumus, apmaksai izvēloties vienu no pakalpojuma apmaksas veidiem.
  • Uz visiem portālā piedāvātajiem informācijas pakalpojumiem attiecas noteikumi par distances līgumu. Lietotājam nav tiesību izmanot atteikuma tiesības, saistībā ar pakalpojumu lietošanas raksturu, kas padara atteikuma tiesību izmantošanu par nerealizējamu. Pakalpojuma aprakstam portālā ir informatīva nozīme. Pakalpojuma pasūtīšana nozīmē sociālā tīkla Lietotāja neatsaucamas piekrišanas sniegšanu informācijas sabiedrības pakalpojumu distances līguma izpildes uzsākšanai.
  • Šie noteikumi uzskatāmi par Pušu savstarpēji noslēgtā informācijas pakalpojuma distances līguma noteikumiem, kas netiek glabāti, bet, kuri ir pieejami informatīvā formā pirms pakalpojuma iegādes sociālā tīkla sadaļā „Iespēju atslēga”.
  • Noteikumi, ir saistoši un ievērojami kopā ar sociālā tīkla lietošanas noteikumiem un šādā redakcijā stājas spēkā ar brīdi, kad Lietotājs ir veicis pasūtījumu un ir spēkā līdz brīdim, kad beidzas konkrētā pakalpojuma pirkšanas brīdī noteiktais darbības termiņš.